Cập nhật tiến độ thi công Bcons Miền Đông

Đăng bởi vào

CĂN HỘ BCONS MIỀN ĐÔNG DĨ AN BÌNH DƯƠNG

Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 05 tháng 03 năm 2020.
– Block A: đã đổ xong sàn bê tông tầng 13
– Block B: đã đổ bê tông tầng 14

Cập nhật tiến độ thi công Bcons Miền Đông Đến ngày 25/02/2020: đã xây đến tầng 13

Bcons Miền Đông

Cập nhật tiến độ thi công Bcons Miền Đông Đến ngày 02/01/2020: đã xây đến tầng 7

Cập nhật tiến độ thi công Bcons Miền Đông Đến ngày 29/11/2019: đã xây đến tầng 3

Cập nhật tiến độ thi công Bcons Miền Đông Đến ngày 15/11/2019: đã xây đến tầng 2

Cập nhật tiến độ thi công Bcons Miền Đông Đến ngày 02/10/2019

Cập nhật tiến độ thi công Bcons Miền Đông Đến ngày 20/9/2019

Đã lên tầng