Chuyên Mục BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT MỘC (KỴ KIM) – 6

Chương 6. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ VẬN MỘC 1. Kẻ thù của Mộc (chính là kẻ thù của người khuyết Mộc) Năm 2003 bệnh viêm phổi (dịch cúm gà, bệnh sars) xuất hiện. Điều kỳ lạ những người sinh… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỔ 5

Chương 5. CHIẾN LƯỢC SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT THỔ Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Chú trọng đến phòng khách trong nhà Phòng khách thường ở vị trí trung tâm của ngôi nhà. Vị trí này là… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỔ 4

Chương 4. LỢI DỤNG KHÍ THỔ THÁNG ĐA HÀNH THỔ 1. Người khuyết Thổ phải thường xuyên nạp khí Thổ Thổ là hành cần nhất đối với người khuyết Thổ. Thổ là cát thần, là ân nhân và cứu tinh… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỔ 3

Chương 3. BÍ QUYẾT SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT THỔ Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Nhận thức về hành Thổ Người khuyết Thổ là người khổ nhất trong những người khuyết hành khác. Người khuyết Thổ phần… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỔ 2

Chương 2. ĐỂ NGÀY NÀO CŨNG CÓ VẬN THỔ 1. Thời gian thuộc hành Thổ là thời gian nào? Năm, tháng, ngày, giờ của 4 Địa chi Thìn, Tuất, Sửu. Mùi thì Thìn, Sửu là hành Thổ ẩm ướt, bất… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỔ 1

Chương 1. 18 PHƯƠNG PHÁP THOÁT NGHÈO CỦA NGƯỜI KHUYẾT THỔ Những người sinh tháng 1, 2, 10, 11, 7, 8 Âm lịch sẽ khuyết Thổ. Tuy nhiên, những người sinh tháng này thường khuyết hai hành, trong đó có… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT HỎA 6

Chương 6. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ VẬN HỎA? Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Người khuyết Hỏa nên thờ Thần tài Người không có tinh thần vươn lên chính là người khuyết Hỏa, vì lửa hướng… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT HỎA 5

Chương 5. CHIẾN LƯỢC SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT HỎA Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Bày tủ lạnh (Kim) đúng cách Tủ lạnh Ngũ hành thuộc Kim – Thủy đại kỵ với người khuyết Hỏa. Tủ lạnh… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT HỎA 4

Chương 4. LỢI DỤNG KHÍ HỎA MÙA ĐÔNG Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Người khuyết Hỏa phải thường xuyên nạp khí Hỏa Hỏa là hành ưu tiên số 1 của người khuyết Hỏa. Đối với họ,… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT HỎA 3

Chương 3. NHỮNG BÍ QUYẾT CỦA NGƯỜI KHUYẾT HỎA Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Nhận thức về Ngũ hành Nói đến Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ thì ai cũng biết, song hiểu về bản chất, nội… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT HỎA 2

Chương 2. ĐỂ NGÀY NÀO CŨNG CÓ HỎA VẬN 1. Hành Hỏa chuyển vận nhanh nhất Bạn nên biết năm nào có vận Hỏa. Những năm có Địa chi Hỏa hoặc năm có hành ẩn là Hỏa: cụ thể năm… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT HỎA 1

MỆNH KHUYẾT HỎA Mệnh khuyết Hỏa (kỵ Thủy). Đây là những người sinh mùa Đông tháng 10 – 11 Âm lịch bao gồm cả tháng 12 Âm và cả những người sinh tháng 3 Âm lịch (Thủy khố). Những người… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT MỘC (KỴ KIM) – 5

Chương 5. CHIẾN LƯỢC SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT MỘC Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Vui vẻ là Mộc Ba tuổi Dần – Ngọ – Tuất, vui vẻ chính là hành Mộc. Tổ chức việc vui mừng… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT MỘC (KỴ KIM) – 4

Chương 4. LỢI DỤNG SINH KHÍ MÙA THU 1. Nhận thức về Ngũ hành mùa thu Tháng 7, 8, 9 Âm lịch mùa Thu: Kim quá vượng, Thủy thịnh, Thổ ngưng, Hỏa và Mộc đều suy. Trong mùa Thu, Kim… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT MỘC (KỴ KIM) – 3

Chương 3. BÍ QUYẾT SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT MỘC Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Chọn chữ có bộ Thủy, bộ Mộc để đặt tên Lý Cư Minh là người xem Bát tự giỏi nhất Hongkong. Ông… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT MỘC (KỴ KIM) – 2

Chương 2. ĐỂ NGÀY NÀO CŨNG CÓ MỘC VẬN Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Phương Đông là đất thành công của người khuyết Mộc Mộc phương Đông là hoa. Hoa cỏ cây cối đều thuộc hành… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT MỘC (KỴ KIM) – 1

Phần 3. MỆNH KHUYẾT MỘC (KỴ KIM) Những người sinh mùa Thu tháng 7, tháng 8 Âm lịch, kể cả người sinh tháng 9 Âm  lịch. Người sinh tháng 9 vừa khuyết Thủy vừa khuyết Mộc. Quangbinhtimes.com – Bí quyết… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỦY (KỴ HỎA) – 6

Chương 6. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ THỦY VẬN Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Phương pháp cải vận cấp tốc Theo lý luận tướng mặt, vết nhám, nốt ruồi có ảnh hưởng đến cuộc đời của… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỦY (KỴ HỎA) – 5

Chương 5. CHIẾN LƯỢC SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT THỦY 1. Hãy nạp Thủy thường xuyên Nếu một người khuyết Thủy, khi đại vận lại khuyết Thủy, tình hình vô cùng khó khăn, không biết phải làm thế nào? Tốt nhất… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỦY (KỴ HỎA) – 4

Chương 4. NGƯỜI KHUYẾT THỦY LỢl DỤNG SỨC SỐNG MÙA HÈ THẾ NÀO? 1. Nhận thức về Ngũ hành Người khuyết Thủy có nhiều loại, có người khuyết cả Kim lẫn Thủy, có người khuyết cả Thủy lẫn Mộc, thậm… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỦY (KỴ HỎA) – 3

Chương 3. MẬT MÃ THỦY VẬN CỦA BẠN Dành cho tín đồ xê dịch – Ăn uống 1. Đặt tên có bộ Thủy, chữ Thủy Bát tự chỉ Can chi ngày sinh, năm sinh, tháng sinh, giờ sinh gồm 8… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỦY (KỴ HỎA) – 2

Chương 2. ĐỂ NGÀY NÀO CŨNG CÓ THỦY VẬN 1. Nhận thức Thủy vận và người khuyết Thủy hiện nay Các nhóm từ “Bách phúc lâm môn”, “Như cá gặp nước”, “Vạn gia sinh Phật”, “Kim sinh Thủy khởi” là… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỦY (KỴ HỎA) – 1

Phần 2. MỆNH KHUYẾT THỦY (KỴ HỎA) SAO THỦY TRÊN BẦU TRỜI Chuyên chỉ những người sinh vào mùa Hè tháng Tư, tháng Năm và các tháng thuộc Tứ quý Âm lịch (3,6,9,12). Tháng Tứ quý: chỉ các tháng cuối… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – 8, MỆNH KHUYẾT KIM (KỴ MỘC)

Chương 6. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ VẬN KIM 1. Điều kỳ lạ xảy ra trong năm 2003 năm Quý Mùi Năm 2003, một bác sĩ làm ở bệnh viện Wells Hongkong nhiễm bệnh viêm phổi. Sau đó, bệnh viêm… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – 7, MỆNH KHUYẾT KIM (KỴ MỘC)

Chương 5. CHIẾN LƯỢC SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT KIM 1. Người sinh mùa Xuân cải vận thế nào? Người sinh mùa Xuân khuyết Kim nên tìm mọi cách để có Kim. Biện pháp khá hữu hiệu, bạn cố gắng bày… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – 6, MỆNH KHUYẾT KIM (KỴ MỘC)

Chương 4. NGƯỜI SINH MÙA XUÂN KHUYẾT KIM CẦN LỢI DỤNG SINH KHÍ MÙA XUÂN 1. Nhận thức của người sinh mùa Xuân (tháng Giêng, Hai) về mùa sinh của mình Người sinh mùa Xuân cần biết mùa này là… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – 5, MỆNH KHUYẾT KIM (KỴ MỘC)

Chương 3. BÍ QUYẾT SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT KIM Người sinh mùa Xuân là người kém may mắn trong những người khuyết Ngũ hành nhất. Vì sao lại nói như vậy? Đó là vì, ngày 5-3-2010 là ngày Kinh trập… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – 4, MỆNH KHUYẾT KIM (KỴ MỘC)

Chương 2. NGÀY NÀO CŨNG CÓ KIM VẬN Đồng hồ trắng bạc là bảo bối của người khuyết kim 1. Kim là gì? Kim chính là tất cả những vật kim loại, những khái niệm có thuộc tính Kim như… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – 3, MỆNH KHUYẾT KIM (KỴ MỘC)

Phần 1. MỆNH KHUYẾT KIM (KỴ MỘC) Mệnh khuyết Kim chỉ những người sinh vào mùa Xuân tháng Giêng tháng Hai, không bao gồm tháng Ba âm lịch. Những người sinh từ ngày Lập xuân (bắt đầu mùa Xuân) đến… Hay quá, đọc thêm →

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – 2

KHÁI QUÁT VỀ MÙA SINH VÀ KHUYẾT HÀNH Một năm đi qua lần lượt với 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông, mỗi mùa đều có sự thịnh vượng suy tàn của Ngũ hành. Mùa xuân Mộc thịnh, mùa Hạ Hỏa… Hay quá, đọc thêm →

« Bài viết trước đó

© 2023 Quangbinhtimes.com — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑