BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỔ 3

Chương 3. BÍ QUYẾT SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT THỔ Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Nhận thức về hành Thổ Người khuyết Thổ là người khổ nhất trong những người khuyết hành khác. Người khuyết Thổ phần lớn là những người không lo xa, hay chán nản. Đọc tiếp…

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT HỎA 4

Chương 4. LỢI DỤNG KHÍ HỎA MÙA ĐÔNG Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Người khuyết Hỏa phải thường xuyên nạp khí Hỏa Hỏa là hành ưu tiên số 1 của người khuyết Hỏa. Đối với họ, Hỏa là cát thần, là ân nhân, là hạnh phúc, Đọc tiếp…

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT MỘC (KỴ KIM) – 5

Chương 5. CHIẾN LƯỢC SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT MỘC Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Vui vẻ là Mộc Ba tuổi Dần – Ngọ – Tuất, vui vẻ chính là hành Mộc. Tổ chức việc vui mừng là Mộc. Bạn là người khuyết Mộc, nết bạn thường Đọc tiếp…

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT MỘC (KỴ KIM) – 3

Chương 3. BÍ QUYẾT SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT MỘC Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Chọn chữ có bộ Thủy, bộ Mộc để đặt tên Lý Cư Minh là người xem Bát tự giỏi nhất Hongkong. Ông đã công khai đăng những bí ẩn về ngày sinh Đọc tiếp…

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT MỘC (KỴ KIM) – 2

Chương 2. ĐỂ NGÀY NÀO CŨNG CÓ MỘC VẬN Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Phương Đông là đất thành công của người khuyết Mộc Mộc phương Đông là hoa. Hoa cỏ cây cối đều thuộc hành Mộc. Người cần Mộc kỵ Kim nên chọn đất phía Đọc tiếp…

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT MỘC (KỴ KIM) – 1

Phần 3. MỆNH KHUYẾT MỘC (KỴ KIM) Những người sinh mùa Thu tháng 7, tháng 8 Âm lịch, kể cả người sinh tháng 9 Âm  lịch. Người sinh tháng 9 vừa khuyết Thủy vừa khuyết Mộc. Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh Chương 1. 18 PHƯƠNG PHÁP THOÁT Đọc tiếp…

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỦY (KỴ HỎA) – 6

Chương 6. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ THỦY VẬN Quangbinhtimes.com – Bí quyết sống đúng mùa sinh 1. Phương pháp cải vận cấp tốc Theo lý luận tướng mặt, vết nhám, nốt ruồi có ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn. Muốn chữa vết nhám nhanh, bạn nên bôi mật Đọc tiếp…

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỦY (KỴ HỎA) – 5

Chương 5. CHIẾN LƯỢC SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT THỦY 1. Hãy nạp Thủy thường xuyên Nếu một người khuyết Thủy, khi đại vận lại khuyết Thủy, tình hình vô cùng khó khăn, không biết phải làm thế nào? Tốt nhất họ dựa vào những người thân sống bên cạnh có Đọc tiếp…

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỦY (KỴ HỎA) – 4

Chương 4. NGƯỜI KHUYẾT THỦY LỢl DỤNG SỨC SỐNG MÙA HÈ THẾ NÀO? 1. Nhận thức về Ngũ hành Người khuyết Thủy có nhiều loại, có người khuyết cả Kim lẫn Thủy, có người khuyết cả Thủy lẫn Mộc, thậm chí có người khuyết cả Thủy lẫn Hỏa. Trên thực Đọc tiếp…

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỦY (KỴ HỎA) – 2

Chương 2. ĐỂ NGÀY NÀO CŨNG CÓ THỦY VẬN 1. Nhận thức Thủy vận và người khuyết Thủy hiện nay Các nhóm từ “Bách phúc lâm môn”, “Như cá gặp nước”, “Vạn gia sinh Phật”, “Kim sinh Thủy khởi” là 4 nhóm từ mang ý nghĩa cát tường rất nhiều Đọc tiếp…

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – 5, MỆNH KHUYẾT KIM (KỴ MỘC)

Chương 3. BÍ QUYẾT SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT KIM Người sinh mùa Xuân là người kém may mắn trong những người khuyết Ngũ hành nhất. Vì sao lại nói như vậy? Đó là vì, ngày 5-3-2010 là ngày Kinh trập (sâu nở), tục gọi là ngày “đánh tiểu nhân”. Vì Đọc tiếp…

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – 3, MỆNH KHUYẾT KIM (KỴ MỘC)

Phần 1. MỆNH KHUYẾT KIM (KỴ MỘC) Mệnh khuyết Kim chỉ những người sinh vào mùa Xuân tháng Giêng tháng Hai, không bao gồm tháng Ba âm lịch. Những người sinh từ ngày Lập xuân (bắt đầu mùa Xuân) đến hết tháng Hai Âm lịch hàng năm) được gọi là Đọc tiếp…