Chuyên Mục MỆNH KHUYẾT VÀ CÁCH CẢI VẬN TRONG PHONG THUỶ

Mệnh khuyết Kim và cách cải vận trong phong thuỷ

Mệnh khuyết Kim và cách cải vận trong phong thuỷ Mệnh khuyết KIM sinh vào mùa Xuân: từ 19/2 đến 4/5 dương lịch (Dư Mộc – Thiếu Kim). 28 phương pháp sau đây để thay đổi được vận xấu mỗi năm…. Hay quá, đọc thêm →

Mệnh khuyết Mộc và cách cải vận trong phong thuỷ

Mệnh khuyết Mộc và cách cải vận trong phong thuỷ Mệnh khuyết MỘC sinh vào mùa Thu: từ 8/8 đến 7/11 dương lịch (Dư Kim- Thiếu Mộc). Mệnh khuyết & phương trình luận mệnh Mệnh khuyết theo mùa sinh là tìm… Hay quá, đọc thêm →

Mệnh khuyết Hoả và cách cải vận trong phong thuỷ

Mệnh khuyết Hoả và cách cải vận trong phong thuỷ Mệnh khuyết Hoả sinh vào mùa Đông: từ 8/11 đến 18/02 dương lịch (Dư Thuỷ – Thiếu Hoả).  Mệnh khuyết & phương trình luận mệnh Mệnh khuyết theo mùa sinh là tìm tra một… Hay quá, đọc thêm →

Mệnh khuyết Thuỷ và cách cải vận trong phong thuỷ

Mệnh khuyết Thuỷ và cách cải vận trong phong thuỷ Mệnh khuyết THUỶ sinh vào mùa Hạ: từ 5/5 đến 7/8 dương lịch (Dư Hoả – Thiếu Thuỷ). Mệnh khuyết & phương trình luận mệnh Mệnh khuyết theo mùa sinh là tìm… Hay quá, đọc thêm →

© 2023 Quangbinhtimes.com — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑