Kết giao với ai để cuộc sống tốt đẹp và thành công

Khổng Tử nói: “Sống với người lương thiện như vào phòng có cỏ chi lan, lâu ngày không còn ngửi thấy mùi hương của nó, chính là đã đổi theo nó. Sống với người không lương thiện như vào cửa hàng bào ngư, ở lâu rồi không ngửi thấy mùi tanh của nó, cũng là đã thay đổi theo nó vậy!”.

Hoàn cảnh có vai trò quan trọng đối với sự trưởng thành và tu dưỡng thân, tâm của con người. Hoàn cảnh xung quanh chúng ta cũng cần thận trọng lựa chọn:

– Người hạ đẳng, vòng đàm luận là chuyện nhà; truy cầu kiếm tiền lương tiền mặt; suy nghĩ là ăn, mặc, đi, ở.

– Người trung đẳng, vòng đàm luận là các vấn đề thời sự; truy cầu tài chính, kinh tế, kiếm được cổ tức cổ phần; suy nghĩ sự tăng trưởng của tài sản.

– Người thượng đẳng, vòng đàm luận là chuyện từ cổ chí kim; truy cầu nhân phẩm và học thức; suy nghĩ là làm sao để phụng sự xã hội.

Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, ở cùng với người tại cấp độ nào thực sự rất quan trọng. Cấp độ của người cộng sự không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Khi bạn ở với những người chăm chỉ, rất khó trở nên lười biếng; ở cùng với những người tích cực, rất khó để bị tiêu trầm. Sát cánh cùng trí giả, nhất định không phải người tầm thường, lấy người tài ba làm chuẩn, sẽ có dũng khí leo lên đỉnh cao…

Trân trọng

Vì hạnh phúc và thành công của bạn

P/s: Ông bà ta có câu “Chọn bạn mà chơi” “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” đó là đúc kết kinh nghiệm “Phong Thủy trong mối quan hệ” vô cùng chính xác bạn nhé.