??Đến hết 31/12, Shinhan ??̣̆?? ???? ??? cho người dùng mở tài khoản thành công và đăng nhập lần đầu tiên trên app.
?Link iPhone: https://shorten.asia/GcBxKKZd
?Link Android (Samsung, Vivo, Xiaomi…): https://shorten.asia/Dv854hdt
? Cung cấp nhiều phương thức đăng nhập theo nhu cầu khách hàng
• Vân tay, mẫu hình, mật khẩu đơn giản, Face ID
? Thực hiện giao dịch ngay tại màn hình chính.
• Xem thông tin tài khoản chính ngay sau khi đăng nhập
• Tự sắp xếp và điểu chỉnh menu theo nhu cầu
? Dịch vụ chuyển tiền tiện lợi
• Chuyển tiền nội bộ Shinhan, chuyển tiền trong nước … được tích hợp trong một màn hình
• Chuyển tiền one-click: Chuyển tiền theo mẫu thông tin đã đăng ký
• Chuyển tiền qua số điện thoại: có thể chuyển tiền tức thì chỉ cần biết số điện thoại của người thụ hưởng
? Dễ nhìn thấy các sản phẩm và tài khoản
• Tra cứu toàn bộ lịch sử giao dịch nhanh chóng
• Dễ so sánh các sản phẩm tiền gửi và mở tài khoản tiền gửi trên ứng dụng
#shinhanbank #tangqua #taikhoan

Shinhan Bank Vietnam SOL