Thời điểm quan trọng khi mua nhà mà người đi mua hay quên và dẫn đến sai lầm.

Nhà là một tài sản có giá trị, vì vậy việc cân nhắc, cân đo đong đếm trước khi mua rất cần thiết. Nhưng vì chú ý vào việc tìm hiểu, đắn đo nên quên mất một điều quan trọng khiến người mua phải tốn rất nhiều tiền, thậm chí không mua được nhà
Chúng ta đều biết giá nhà đất sẽ tăng theo thời gian, vì vậy thời điểm quyết định mua nhà rất quan trọng. Ta chọn thời điểm quyết định ký kết hợp đồng (giữ chỗ, cọc, mua bán,…) làm điểm mốc, theo quy luật tăng giá của bất động sản, tùy thời điểm – vị trí, giá có thể tăng 5 -10%/tháng, trường hợp có yếu tố kích thích có thể tăng từ 50 -100%
Vậy thời điểm trước điểm mốc, khi người mua chưa sở hữu (và dự định sở hữu), thì việc tăng giá là chi phí, tức là người mua phải bỏ thêm tiền (từ vài chục, vài trăm triệu đến vài tỷ tùy vào tài sản)
Thời điểm sau điểm mốc, khi người mua đã sở hữu, thì việc tăng giá là thu nhập, là lợi nhuận phát sinh do việc tăng giá (từ vài chục, vài trăm triệu đến vài tỷ tùy vào tài sản)
Vì vậy việc quyết định đúng thời điểm giúp người mua tiết kiệm được một số tiền để dùng vào việc khác.

https://www.bconsgarden.online/